ZAWSZE NA BIEŻĄCO

Ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie stosowania prawa medycznego i ochrony interesów prawnych lekarzy.

AKTUALNOŚCI

Każdy lekarz lub lekarz dentysta prowadzący swój gabinet korzysta z usług pomiotów trzecich. W wielu przypadkach kontrahenci gabinetu lekarskiego w celu należytego wykonania umowy muszą posiadać dostęp do danych osobowych, którymi administruje lekarz. Mowa tu zarówno o danych osobowych pacjentów, jak i danych osobowych pracowników gabinetu lub kontrahentów lekarza będących osobami fizycznymi.
Od kliku ostatnich dni tematem numer jeden wśród lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących działalność gospodarczą jest możliwość wykreślenia ich z CEIDG. Czy faktycznie jest to aż tak duże zagrożenie?Analizując możliwe konsekwencje chyba należy nieco ostudzić emocje.
Już 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) upływa termin na rozliczenie się z fiskusem za 2017 r. Co istotne każdy polski rezydent podatkowy – upraszczając: osoba mieszkająca na stałe w dany roku w Polsce – powinien rozliczyć się ze wszystkich dochodów uzyskiwanych na całym świecie.
Przypominam, iż do 15 marca 2018 r. do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytworzenia odpadów należy złożyć zbiorcze zestawienie danych o rodza­jach i ilości odpadów
Od 1 stycznia 2018 r. zwiększają się wartości składek na ZUS opłacanych przez przedsiębiorców (także przez osoby prowadzące działalność w zakresie usług medycznych).
W ostatnim czasie NFZ skierował do świadczeniodawców z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej komunikat, z którego wynika m.in., iż „część lekarzy udzielających świadczeń i tworzących listy aktywne w poz, celem potwierdzenia posiadania praw nabytych jako lekarza poz...
Nie otrzymałeś jeszcze swojego numeru rachunku składkowego z ZUS? Zgubiłeś swój list? Skorzystaj z wyszukiwarki ZUS.
W ostatnim czasie w mediach pojawia się mnóstwo informacji na temat obowiązku składania tzw. JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego) już 1 stycznia 2018 r. Czy jednak obowiązek ten dotknie również podmioty z branży medycznej?
W dniu 1 grudnia 2017 r. w życie weszła większość przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 30 listopada 2017 r., poz. 2217).
Lekarze prowadzący swoje gabinety muszą przygotować się do zmian w zakresie gromadzenia oraz wstępnego magazynowania odpadów medycznych.
Każdy przedsiębiorca przed końcem roku powinien otrzymać indywidualny numer rachunku bankowego, na który po 1 stycznia 2018 r. będzie opłacał swoje należności do ZUS.
W dniu 29 września 2017 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Od dnia 1 września 2017 r. obowiązują nowe maksymalne stawki opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej. Kształtują się one następująco.
W dniu 11 sierpnia 2017 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
W dniu 11 sierpnia 2017 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
W dniu 16 sierpnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne w podmiotach leczniczych.

Lubiniecki Sołtyszewski
Kancelaria Radców Prawnych
Spółka partnerska

ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin

+48 91 48 46 800
+48 91 48 47 556
kancelaria@biuroradcow.pl
maria.rachwal@biuroradcow.pl

© 2017 Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska