ZAWSZE NA BIEŻĄCO

Ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie stosowania prawa medycznego.

12 LISTOPADA 2018 DNIEM WOLNYM OD PRACY? CO Z WIZYTAMI UMÓWIONYMI NA TEN DZIEŃ?

Data dodania: 30-10-18

Autor: radca prawny Maria Rachwał-Frankowska

W dniu 24 października 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z postanowieniami ww. ustawy dzień 12 listopada 2018 r. jest Świętem Narodowym, a także dniem wolnym od pracy.

Czy jednak omawiane regulacje wejdą w życie - jeszcze nie wiadomo. Senat co prawda przyjął ustawę, ale zgłosił do niej poprawki. Oznacza to, iż ustawą musi ponownie zająć się Sejm, a następnie musi ją jeszcze podpisać Prezydent.

Powyższe  oznacza, iż na dzień dzisiejszy nie można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czy 12 listopada 2018 r. będzie dniem wolnym od pracy czy nie.

Niemniej, gdyby organom udało wyrobić się z procesem legislacyjnym przed tym dniem, to warto zauważyć, iż ustawa zawiera również przepis odnoszący się do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w tym dniu. Zgodnie z jego treścią świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.1)), które mają być udzielone w dniu 12 listopada 2018 r. w godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, są udzielane w dniu 12 listopada 2018 r. według zaplanowanej na ten dzień kolejności zgłoszenia.

Oznacza to, że w przypadku wejścia w życie omawianej ustawy, świadczeniodawcy udzielający świadczeń finansowanych przez NFZ nie będą odwoływać umówionych na ten dzień wizyt.

Powyższe nie dotyczy jednakże podmiotów udzielających świadczeń prywatnie. W tym przypadku konieczność odwołania wizyt zależy od tego czy lekarz przyjmuje pacjenta w ramach swojej indywidualnej praktyki lekarskiej, czy też świadczenia będą udzielone przez lekarzy zatrudnionych w podmiocie leczniczym.

Należy zauważyć, iż lekarze prowadzący indywidualną praktykę lekarską są przedsiębiorcami, i jako tacy mogą samodzielnie udzielać świadczeń opieki zdrowotnej, niemniej muszą oni pamiętać, iż w tym dniu muszą udzielić dnia wolnego zatrudnionemu personelowi pomocniczemu.

Z kolei w przypadku podmiotów leczniczych udzielających świadczeń prywatnie, podmioty te będą musiały udzielić dnia wolnego zatrudnionym pracownikom, w tym lekarzom, co będzie skutkowało koniecznością odwołania wizyt zaplanowanych na dzień 12 listopada 2018 r.

Lubiniecki Sołtyszewski
Kancelaria Radców Prawnych
Spółka partnerska

ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin

+48 91 48 46 800
+48 91 48 47 556
kancelaria@biuroradcow.pl
maria.rachwal@biuroradcow.pl

© 2017 Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska