PRAWO MEDYCZNE

Ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie stosowania prawa medycznego i ochrony interesów prawnych lekarzy.

Idea projektu

Po ponad 15 latach świadczenia usług prawnych związanych z tematyką prawa medycznego, postanowiliśmy udostępnić Państwu stronę internetową, na której lekarze i lekarze dentyści będą mogli odnaleźć odpowiedzi na stawiane przez nich pytania odnoszące się do prawnych aspektów wykonywanego przez nich zawodu.

Zobacz całość

AKTUALNOŚCI

W dniu dzisiejszym w życie weszło rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zarażonym wirusem SARS-CoV-2 – o którym pisałam w poprzednim poście. Są pewne zmiany w stosunku do projektu.

W dniu 2.10.2020 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2.

Przepisy tak zwanej Tarczy Antykryzysowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) umożliwiły przedsiębiorcom (w tym lekarzom i lekarzom dentystom prowadzącym działalność gospodarczą), którzy znaleźli się w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa, skorzystanie ze wsparcia finansowego. Wspomniana seria aktów prawnych wprowadziła w tym zakresie różnego rodzaju mechanizmy (uzależnione m.in. od wysokości spadku obrotów, czy ilości zatrudnianych pracowników). Do najpopularniejszych z nich należy zaliczyć np.: (bezzwrotną) pożyczkę z PUP, świadczenia postojowe z ZUS, czy zwolnienie z opłacania składek.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 29.07.2020 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Projekt wprowadza standard według którego ma się odbywać udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (teleporada) w podstawowej  opiece zdrowotnej.

W dniu 3 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Wydanie rozporządzenia zmieniającego podyktowane było ograniczeniem lub utrudnieniem dostępu do świadczeń gwarantowanych spowodowane wprowadzeniem na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Tarcza 4.0 umożliwiła uzyskanie świadczenia postojowego osobom, które oprócz prowadzonej działalności (np. praktyki lekarskiej) posiadają także inny tytuł do ubezpieczeń (np. umowa zlecenia, umowa o pracę). Niemniej jednak ci, którzy (wskutek zbiegu ubezpieczeń) z tytułu prowadzonej działalności opłacają tylko ubezpieczenie zdrowotne (społeczne płatne jest z innego tytułu), w dalszym ciągu nie uzyskają postojowego. 

Lubiniecki Sołtyszewski
Kancelaria Radców Prawnych
Spółka partnerska

ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin

+48 91 48 46 800
+48 91 48 47 556
kancelaria@biuroradcow.pl
maria.rachwal@biuroradcow.pl

© 2017 Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska