PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane przez Państwa pytania.

Pytanie: Czy lekarz jako oskarżony w postępowaniu karnym zwolniony jest z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej.

Odpowiedź z dnia: 10-08-17

Sytuacja ta nie została uregulowana wprost w ustawie, niemniej w mojej ocenie, w takich okolicznościach decyduje prawo do obrony i lekarz może ujawnić informacje w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia sprawy.

Podobne stanowisko, w tym zastrzeżeniem, iż dotyczyło tajemnicy adwokackiej, zajął Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 29 listopada 1963 r., VI KO 61/62, wskazując, iż obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej może ustać tylko w wypadkach, kiedy klient adwokata sam ujawnił treść rozmów lub ich fragmenty, dając przez to do zrozumienia, że na zachowaniu w tajemnicy rozmów w części ujawnionej mu nie zależy, a nadto gdy - w szczególności z inicjatywy takiego klienta - toczy się postępowanie dyscyplinarne lub karne, skierowane przeciwko samemu adwokatowi w związku z treścią tych rozmów. W tym ostatnim wypadku wchodzi w grę prawo do obrony, które nie może doznać ograniczenia przez związanie adwokata obowiązkiem tajemnicy zawodowej.

W przypadku więc, gdy lekarz jest oskarżonym, nie będzie występowało formalne zwolnienie lekarza z tajemnicy lekarskiej, zwolnienie to wynika bezpośrednio z zasady prawa do obrony.

Odpowiedzi udzielił/a: radca prawny Maria Rachwał-Frankowska

Lubiniecki Sołtyszewski
Kancelaria Radców Prawnych
Spółka partnerska

ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin

+48 91 48 46 800
+48 91 48 47 556
kancelaria@biuroradcow.pl
maria.rachwal@biuroradcow.pl

© 2017 Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska