PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane przez Państwa pytania.

Pytanie: Czy lekarz stażysta może zrezygnować ze stażu podyplomowego i ponownie go rozpocząć w kolejnym naborze?

Odpowiedź z dnia: 12-10-20

Nie ma przeszkód ku temu, aby lekarz zrezygnował z odbywania stażu podyplomowego. Lekarz, który zrezygnował z odbywania stażu podyplomowego, może wziąć udział w kolejnym naborze na staż podyplomowy.

W przypadku problemów związanych z miejscem odbywania stażu, lekarz stażysta może ponadto zmienić podmiot, w którym odbywa staż, na inny w ramach dalej okręgowej izby lekarskiej, bądź też może kontynuować staż w podmiocie prowadzącym staż podyplomowy na terenie działania innej okręgowej izby lekarskiej, przenosząc się do właściwej okręgowej izby lekarskiej.

Rezygnując ze stażu podyplomowego, lekarz powinien pamiętać o tym, że zgodnie z przepisami lekarz stażysta, który nie ukończył albo nie odbył stażu podyplomowego w terminie 5 lat od dnia uzyskania prawa wykonywania zawodu, może ponownie odbyć staż podyplomowy na podstawie umowy o szkolenie zawartej z podmiotem prowadzącym staż podyplomowy.

Odpowiedzi udzielił/a: radca prawny Maria Rachwał-Frankowska

Lubiniecki Sołtyszewski
Kancelaria Radców Prawnych
Spółka partnerska

ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin

+48 91 48 46 800
+48 91 48 47 556
kancelaria@biuroradcow.pl
maria.rachwal@biuroradcow.pl

© 2017 Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska