ZAWSZE NA BIEŻĄCO

Ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie stosowania prawa medycznego.

Indywidualny rachunek w ZUS od 1 stycznia 2018 r.

Data dodania: 02-11-17

Autor: doradca podatkowy Grzegorz Gębka

Każdy przedsiębiorca przed końcem roku powinien otrzymać indywidualny numer rachunku bankowego, na który po 1 stycznia 2018 r. będzie opłacał swoje należności do ZUS. Jeden przelew zamiast kilku i związane z tym ułatwienia, to główne hasło ZUS, które niesie omawianą reformę. Czy zmiany faktycznie są korzystne dla przedsiębiorców/płatników? Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że systemy bankowe od dawna umożliwiały dokonanie wszystkich płatności do ZUS za jednym kliknięciem (koniecznym było tylko uzupełnienie kwot na poszczególne fundusze i wpisanie danych identyfikacyjnych), a także to, że przelewy dokonywało się raz w miesiącu, to nowelizacja prawa dla przedsiębiorcy może nie mieć żadnego znaczenia.

Ale… Do tej pory płatnik, dokonując przelewu środków na poczet składek, wskazywał, którego okresu dotyczy wpłata. Dopiero wpłaty nieoznaczone przez płatnika ZUS mógł rozlokować na najstarsze zobowiązania. Natomiast od 1 stycznia 2018 r. każda wpłata na poczet składek ZUS księgowana będzie, pokrywając w pierwszej kolejności najstarsze zobowiązania. Problem zatem mogą mieć ci, którzy posiadają zadłużenie w ZUS (także to, o którym nie wiedzą, bo np. nie mają świadomości konieczności opłacania składek za osoby współpracujące; zatrudniają na umowy o dzieło, które faktycznie dziełami nie są, etc.).

 
Przykładowo, płatnik nie ma żadnych zaległości w ZUS. Otrzymuje regularnie zaświadczenia o niezaleganiu. Kontrola ZUS stwierdza jednak nieprawidłowości: istnieją zaległości teoretycznie przedawnione (bo sprzed 6 lat). Jeśli ZUS przeliczy konto płatnika z uwzględnieniem nowych regulacji (tj. wpłata pokrywa najstarszą zaległość), to może się okazać, że płatnik, który nie miał zobowiązań nagle je ma. Co więcej, jeśli w międzyczasie przyznano mu świadczenia z ZUS (chorobowe, macierzyńskie, wypadkowe) też może się okazać, że pobrał je nienależnie (bo w momencie ich uzyskania miał zaległości, co do istnienia których jeszcze nie miał świadomości) i musi je zwrócić. Oczywiście to najczarniejsza wizja rozumienia nowych regulacji, niestety w naszej ocenie wizja uzasadniona.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1831 t.j.)

Lubiniecki Sołtyszewski
Kancelaria Radców Prawnych
Spółka partnerska

ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin

+48 91 48 46 800
+48 91 48 47 556
kancelaria@biuroradcow.pl
maria.rachwal@biuroradcow.pl

© 2017 Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska