ZAWSZE NA BIEŻĄCO

Ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie stosowania prawa medycznego.

Leczenie stomatologiczne – COVID-19 a zmiany w zakresie świadczeń gwarantowanych

Data dodania: 17-07-20

Autor: radca prawny Maria Rachwał-Frankowska

W dniu 3 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Wydanie rozporządzenia zmieniającego podyktowane było ograniczeniem lub utrudnieniem dostępu do świadczeń gwarantowanych spowodowane wprowadzeniem na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Rozporządzenie przewiduje możliwość wydłużenia wieku świadczeniobiorcy oczekującego na świadczenie, który utracił prawo do świadczeń w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego  lub stanu epidemii skutkującego ograniczeniem funkcjonowania świadczeniodawcy w postaci zaprzestania udzielania świadczeń, o czas równoważny z czasem przysługującym do realizacji świadczenia przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, po zakończeniu zaprzestania udzielania świadczeń przez świadczeniodawcę, u którego oczekiwał na świadczenie.

Omawiane rozporządzenie umożliwia również wydłużenie okresu uprawniającego do otrzymania świadczenia z tytułu ciąży lub połogu kobietom oczekującym na świadczenia, które utraciły prawo do świadczeń w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii skutkującego ograniczeniem funkcjonowania świadczeniodawcy w postaci zawieszenia udzielania świadczeń, o czas równoważny z czasem przysługującym do realizacji świadczenia przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, po zakończeniu zaprzestania udzielania świadczeń przez świadczeniodawcę, u którego oczekiwały na świadczenie.

Ponadto zmiana rozporządzenia  w prawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego wprowadziła również możliwość udzielania w dentobusie świadczenia zabezpieczenia profilaktycznego lakiem szczelinowym bruzd pierwszych trzonowców stałych, udzielanego 1 raz do ukończenia 8. roku życia oraz bruzd drugich trzonowców stałych, udzielanego 1 raz do ukończenia 14. roku życia.

 

Rozporządzeniu nadano moc wsteczną od dnia 20 marca 2020 r.

Lubiniecki Sołtyszewski
Kancelaria Radców Prawnych
Spółka partnerska

ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin

+48 91 48 46 800
+48 91 48 47 556
kancelaria@biuroradcow.pl
maria.rachwal@biuroradcow.pl

© 2017 Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska