ZAWSZE NA BIEŻĄCO

Ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie stosowania prawa medycznego.

NOWE STAWKI OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Data dodania: 15-09-17

Autor: radca prawny Maria Rachwał-Frankowska

Od dnia 1 września 2017 r. obowiązują nowe maksymalne stawki opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej. Kształtują się one następująco.

STAWKI OBOWIĄZUJĄ OD 1 WRZEŚNIA 2017 R.

1 strona wyciągu  albo odpisu dokumentacji medycznej

 

1 strona kopii albo wydruku dokumentacji medycznej

 

Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych

 

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

Podstawa wyliczenia

0,002 przeciętnego wynagrodzenia

0,00007 przeciętnego wynagrodzenia

0,0004 przeciętnego wynagrodzenia

4220,69 zł

Wysokość opłaty

8,44 zł

0,29 zł

1,68 zł

 

 

Podstawa:

  • Art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2017 r.

Lubiniecki Sołtyszewski
Kancelaria Radców Prawnych
Spółka partnerska

ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin

+48 91 48 46 800
+48 91 48 47 556
kancelaria@biuroradcow.pl
maria.rachwal@biuroradcow.pl

© 2017 Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska