ZAWSZE NA BIEŻĄCO

Ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie stosowania prawa medycznego.

OCENA KOŃCOWA Z PES – DOPRECYZOWANIE PRZEPISÓW

Data dodania: 02-06-20

Autor: radca prawny Maria Rachwał-Frankowska

31 maja 2020 r. weszły w życie zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Są one wynikiem rozwiązań wprowadzonych w art. 16 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 567), na mocy których lekarze mający przystąpić do PES w wiosennej sesji egzaminacyjnej w 2020 r., uzyskują tytuł lekarza specjalisty w danej dziedzinie medycyny pod warunkiem, że: 1) złożyli z wynikiem pozytywnym część testową PES w danej dziedzinie medycyny;  2) część ustna PES w tej dziedzinie medycyny nie odbyła się do dnia 31 maja 2020 r. 

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w § 32  rozporządzenia w sprawie specjalizacji, w przypadku, gdy PES składał się tylko z egzaminu testowego albo ustnego, ocenę końcową egzaminu specjalizacyjnego stanowi odpowiednio ocena uzyskana z egzaminu testowego albo ustnego. Powyższą regułę stosuje się odpowiednio do osoby, która uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu testowego, a egzamin ustny w kolejnej sesji, na którą się zgłosiła, nie został zorganizowany przez CEM. 

Mając na uwadze, iż lekarze, o których mowa w art. 16 przywoływanej ustawy, uzyskują tytuł specjalisty na innych zasadach, niż określonych w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, konieczne stało się również opracowanie nowych wzorów dyplomów potwierdzających uzyskanie tytułu specjalisty, wydawanych tym lekarzom. Wzory te zostały określone w załącznikach 15a i 15b do zmienianego rozporządzenia. 

 

Lubiniecki Sołtyszewski
Kancelaria Radców Prawnych
Spółka partnerska

ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin

+48 91 48 46 800
+48 91 48 47 556
kancelaria@biuroradcow.pl
maria.rachwal@biuroradcow.pl

© 2017 Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska