ZAWSZE NA BIEŻĄCO

Ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie stosowania prawa medycznego.

SKŁADKI ZUS W 2018 ROKU DLA LEKARZY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Data dodania: 29-01-18

Autor: doradca podatkowy Grzegorz Gębka

SKŁADKI ZUS W 2018 ROKU DLA LEKARZY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 

 

Składki ZUS w 2018 roku dla lekarzy prowadzących działalność gospodarczą. Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia.

 

Od 1 stycznia 2018 r. zwiększają się wartości składek na ZUS opłacanych przez przedsiębiorców (także przez osoby prowadzące działalność w zakresie usług medycznych). Zatem począwszy od składki za styczeń 2018 r. (PAMIĘTAJ: opłacanej już na indywidualny numer rachunku składkowego), płatnej w lutym, jej wysokość kształtuje się następująco:

  1. tzw. duży ZUS:

- składka na ubezpieczenie społeczne 781,60 zł (z ubezpieczeniem chorobowym 846,91 zł)

- składka na ubezpieczenie zdrowotne 319,94 zł (przy czym od podatku odliczone może być 275,51 zł)

- składka na Fundusz Pracy 65,31 zł.

W SUMIE 1166,85 zł miesięcznie (z ubezpieczeniem chorobowym 1232,16 zł).

  1. tzw. mały ZUS:

- składka na ubezpieczenie społeczne 184,72 zł (z ubezpieczeniem chorobowym 200,16 zł)

- składka na ubezpieczenie zdrowotne 319,94 zł (przy czym od podatku odliczone może być 275,51 zł)

W SUMIE 504,66 zł miesięcznie (z ubezpieczeniem chorobowym 520,1 zł)

 

Oczywiście nie zmienia się zasada, zgodnie z którą osoba prowadząca działalność gospodarczą, zatrudniona jednocześnie na podstawie umowy (od której odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne od wartości co najmniej wynagrodzenia minimalnego), z tytułu pozarolniczej działalności może odprowadzać wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Co istotne od 1 stycznia 2018 r. zmieniła się także wysokość minimalnego wynagrodzenia, która wynosi 2100 zł brutto. Wzrasta także kwota minimalnej stawki godzinowej ustalona obecnie na poziomie 13,7 zł brutto. W niektórych wypadkach te zmiany skutkują koniecznością aneksowania umów z zatrudnionymi pracownikami, czy zleceniobiorcami.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1747 t.j.)

Lubiniecki Sołtyszewski
Kancelaria Radców Prawnych
Spółka partnerska

ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin

+48 91 48 46 800
+48 91 48 47 556
kancelaria@biuroradcow.pl
maria.rachwal@biuroradcow.pl

© 2017 Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska