ZAWSZE NA BIEŻĄCO

Ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie stosowania prawa medycznego.

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA LEKARZY

Data dodania: 17-07-20

Autor: doradca podatkowy Grzegorz Gębka

 

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 t.j.), czyli tzw. Tarcza 4.0 wprowadziła zmiany dotyczące tzw. świadczenia postojowego.

Umożliwiono bowiem uzyskanie świadczenia postojowego osobom, które oprócz prowadzonej działalności (np. praktyki lekarskiej) posiadają także inny tytuł do ubezpieczeń (np. umowa zlecenia, umowa o pracę). Niemniej jednak ci, którzy (wskutek zbiegu ubezpieczeń) z tytułu prowadzonej działalności opłacają tylko ubezpieczenie zdrowotne (społeczne płatne jest z innego tytułu), w dalszym ciągu nie uzyskają postojowego. Wyjaśnia to ZUS na swoich www.

Nowe rozwiązania rozszerzają pomoc dla przedsiębiorców i zleceniobiorców w zakresie świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Świadczenie będzie przysługiwało osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, która posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, pod warunkiem że osoba ta podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej; muszą być także spełnione pozostałe warunki, tj.:

 

 

-       doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w wyniku COVID-19,

-       rozpoczęcie prowadzenia działalności nastąpiło przed 1 kwietnia 2020 r.,

-       przychód z tytułu prowadzonej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim,

-       zawieszenie działalności nastąpiło po 31 stycznia 2020 r.

Lubiniecki Sołtyszewski
Kancelaria Radców Prawnych
Spółka partnerska

ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin

+48 91 48 46 800
+48 91 48 47 556
kancelaria@biuroradcow.pl
maria.rachwal@biuroradcow.pl

© 2017 Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska