ZAWSZE NA BIEŻĄCO

Ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie stosowania prawa medycznego.

TARCZA 4.0 umorzenie pożyczek dla lekarzy

Data dodania: 17-07-20

Autor: doradca podatkowy Grzegorz Gębka

W zasadzie każdy mikroprzedsiębiorca i to niezależnie od tego, czy zatrudnia pracowników, czy nie, był uprawniony (w oparciu o regulacje tzw. Tarczy Antykryzysowej; Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) do uzyskania wsparcia z właściwego Powiatowego Urzędu Pracy. Dotyczy to również lekarzy prowadzących działalność gospodarczą i to niezależnie od tego, czy działalność lecznicza prowadzona jest w formie praktyki lekarskiej, czy też podmiotu leczniczego. Wsparcie to miało postać pożyczki, która po spełnieniu określonych wymogów, mogła być umorzona (m.in. prowadzenie działalności gospodarczej przez określony czas od momentu udzielenia pożyczki). Niemniej jednak oprócz warunków obiektywnych, trzeba było także złożyć wniosek o umorzenie pożyczki. Warunek ten był wpisany do każdej umowy zawieranej przez przedsiębiorcę a urząd pracy. Tym samym, nawet spełniając inne warunki do umorzenia, ale nie składając wniosku o umorzenie, nie można było uzyskać bezzwrotnego wsparcia.


Natomiast w ramach przepisów wprowadzonych tzw. Tarczą 4.0 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) uchylono regulacje uzależniające umorzenie pożyczki z PUP (art. 15 zzd Tarczy) od złożenia wniosku o jej umorzenie. Zatem osoby, które uzyskały wsparcie, nie muszą nic robić, aby pożyczka została umorzona z urzędu. PUPy automatycznie wysyłają do beneficjentów informację o umarzaniu pożyczek.

 

Warto także przypomnieć, że art. 15zzd ust. 10 Tarczy Antykryzysowej stanowi, że przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych – nie będzie zatem opodatkowany. 

Lubiniecki Sołtyszewski
Kancelaria Radców Prawnych
Spółka partnerska

ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin

+48 91 48 46 800
+48 91 48 47 556
kancelaria@biuroradcow.pl
maria.rachwal@biuroradcow.pl

© 2017 Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska