ZAWSZE NA BIEŻĄCO

Ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie stosowania prawa medycznego.

TERMIN DO ZŁOŻENIA ZEZNANIA ROCZNEGO NA PODATEK DOCHODOWY

Data dodania: 23-04-18

Autor: doradca podatkowy Grzegorz Gębka

Już 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) upływa termin na rozliczenie się z fiskusem za 2017 r. Co istotne każdy polski rezydent podatkowy – upraszczając: osoba mieszkająca na stałe w dany roku w Polsce – powinien rozliczyć się ze wszystkich dochodów uzyskiwanych na całym świecie. Jednocześnie w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz źródeł uzyskiwanych przychodów, podatnik będzie musiał złożyć nawet kilka zeznań podatkowych wraz z załącznikami. Dzieje się tak, przez wzgląd, że w branży medycznej wiele osób uzyskuje przychody z wielu źródeł (np. stosunek pracy; działalność gospodarcza; umowy o dzieło; zlecenia; darmowe konferencje, szkolenia; gra na giełdzie; sprzedaż nieruchomości prywatnych; prywatny wynajem nieruchomości, etc.). Powoduje to, że poszczególne dochody powinny być rozliczane na przypisanych im formularzach podatkowych, np. PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, etc.

Warto zachować wskazany powyżej termin do złożenia PIT, aby uniknąć kłopotów z fiskusem. Pamiętajmy, że zaniechanie tego obowiązku jest karalne – to czyn zabroniony na gruncie prawa karnego skarbowego.

Jednocześnie dla zapominalskich ustawodawca przewidział możliwość wyjścia z takiej sytuacji z twarzą i bez konsekwencji. Mianowicie jeśli spóźnisz się ze złożeniem PIT, możesz to zrobić bez konsekwencji karnych skarbowych, dostarczając do urzędu tzw. czynny żal (choć w określonych wypadkach prawodawca wyklucza możliwość korzystania z tego dobrodziejstwa). Z kolei osoby, które po złożeniu zeznania dowiedzą się o istniejących w jego ramach błędach (czy to rachunkowych, czy innych), mają możliwość złożenia korekty deklaracji. W takim wypadku również są chronione od odpowiedzialności karnej skarbowej.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200 ze zm.) oraz ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2017 r., poz. 2226 ze zm.)

Lubiniecki Sołtyszewski
Kancelaria Radców Prawnych
Spółka partnerska

ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin

+48 91 48 46 800
+48 91 48 47 556
kancelaria@biuroradcow.pl
maria.rachwal@biuroradcow.pl

© 2017 Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska