ZAWSZE NA BIEŻĄCO

Ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie stosowania prawa medycznego.

ULGA NA START DLA NOWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Data dodania: 28-06-18

Autor: doradca podatkowy Grzegorz Gębka

Lekarze/lekarze dentyści, którzy po raz pierwszy otwierają działalność gospodarczą skorzystają z opłacania preferencyjnych składek do ZUS. Mianowicie od 30 kwietnia 2018 r. obowiązują regulacje umożliwiające korzystanie nowym przedsiębiorcom z tzw. ulgi na start. Skutkuje ona 6 miesięcznym zwolnieniem z obowiązku opłacania ubezpieczenia społecznego.

Z preferencji skorzysta również nowy lekarz/lekarz dentysta zakładający swój własny biznes, ale tylko jeśli:

- w ciągu ostatnich 5 lat nie prowadził działalności gospodarczej oraz jednocześnie

- nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Stosowanie nowej ulgi można przedłużyć w praktyce o miesiąc. Jak to zrobić? Jeśli działalność zostanie rozpoczęta nie 1. dnia miesiąca, a w kolejnych dniach, pierwszy miesiąc prowadzenia działalności nie będzie wliczany do czasu korzystania z ulgi. Ponadto po upływie terminu, w którym można korzystać z ulgi na start, możemy płacić także niższy ZUS w następnych 24 miesiącach. W sumie to 30 miesięcy na preferencyjnych zasadach rozliczania się z ZUS.

W jaki sposób skorzystać z ulgi na start? W ramach deklaracji zgłoszeniowej do ZUS (formularz ZUS ZZA składany albo wraz z wnioskiem do CEIDG albo bezpośrednio do ZUS) wpisujemy odpowiedni kod ubezpieczenia rozpoczynający się od 0540.

Miesięczna składka na ubezpieczenia zdrowotne wynosi w tym roku 319,94 zł i jest opłacana do 10. dnia następnego miesiąca. Po zakończeniu okresu 6 miesięcy ulgi na start powinniśmy dokonać przerejestrowania w ZUS i zgłosić się (zakładając, że przysługuje nam ta preferencja) na mały ZUS, z którego będziemy korzystać w ciągu następnych 24 miesięcy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646 ze zm.); ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1778 ze zm.)

Lubiniecki Sołtyszewski
Kancelaria Radców Prawnych
Spółka partnerska

ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin

+48 91 48 46 800
+48 91 48 47 556
kancelaria@biuroradcow.pl
maria.rachwal@biuroradcow.pl

© 2017 Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska