ZAWSZE NA BIEŻĄCO

Ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie stosowania prawa medycznego.

WSPARCIE DLA LEKARZY W RAMACH TARCZY A PODATKI

Data dodania: 05-10-20

Autor: doradca podatkowy Grzegorz Gębka

Przepisy tak zwanej Tarczy Antykryzysowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) umożliwiły przedsiębiorcom (w tym lekarzom i lekarzom dentystom prowadzącym działalność gospodarczą), którzy znaleźli się w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa, skorzystanie ze wsparcia finansowego. Wspomniana seria aktów prawnych wprowadziła w tym zakresie różnego rodzaju mechanizmy (uzależnione m.in. od wysokości spadku obrotów, czy ilości zatrudnianych pracowników). Do najpopularniejszych z nich należy zaliczyć np.: (bezzwrotną) pożyczkę z PUP, świadczenia postojowe z ZUS, czy zwolnienie z opłacania składek.

 

Zgodnie z ogólną zasadą, każde wsparcie uzyskane przez przedsiębiorcę stanowi przychód, który powinien być rozliczony podatkowo. Wymienione powyżej instrumenty wsparcia zostały zwolnione (jako wyjątek od reguły) z opodatkowania PIT, a dodatkowo wydatki finansowane przez przedsiębiorców z tych środków, mogą być zaliczone do podatkowych kosztów jego działalności.

 

Jednak nie wszystkie mechanizmy wprowadzone tarczą antykryzysową są aż tak korzystne.

Przykładowo w przypadkach:

-       dofinansowania części kosztów działalności (art. 15zzc tarczy),

-       dofinansowania części wynagrodzeń pracowników (art. 15zzb tarczy),

-       świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy przedsiębiorców objętych przestojem ekonomicznym lub obniżeniem czasu pracy (art. 15g tarczy),

-       dofinansowania wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem ekonomicznym lub obniżeniem czasu pracy (art. 15gg tarczy),

uzyskanie tych środków stanowi przychód opodatkowany podatkiem dochodowym. Natomiast finansowane nimi wydatki mogą być zaliczane do kosztów podatkowych

Lubiniecki Sołtyszewski
Kancelaria Radców Prawnych
Spółka partnerska

ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin

+48 91 48 46 800
+48 91 48 47 556
kancelaria@biuroradcow.pl
maria.rachwal@biuroradcow.pl

© 2017 Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska