ZAWSZE NA BIEŻĄCO

Ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie stosowania prawa medycznego.

Wykreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej z CEIDG przez brak PESEL.

Data dodania: 18-05-18

Autor: doradca podatkowy Grzegorz Gębka

Od kliku ostatnich dni tematem numer jeden wśród lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących działalność gospodarczą jest możliwość wykreślenia ich z CEIDG. Czy faktycznie jest to aż tak duże zagrożenie? Analizując możliwe konsekwencje chyba należy nieco ostudzić emocje. Oczywiście zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w przypadku gdy wpis do CEIDG nie zawiera numeru PESEL, przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Co gorsza, jak stanowi ust.
2, po upływie w/w terminu CEIDG wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL. Termin, o którym mowa upływa 19 maja 2018 r. Warto jednak wskazać, po co taka regulacja jest wprowadzana. Zgodnie z
uzasadnieniem do projektu w/w ustawy, jak i oficjalnymi komunikatami pojawiającymi się na stronach rządowych, wskutek omawianej operacji z rejestru przedsiębiorców (CEIDG) mają zostać wykreślone firmy, które faktycznie od wielu lat nie funkcjonują, a mimo tego ich wpisy dalej widnieją w bazie. Nie jest celem wykreślenie z CEIDG podmiotów czynnych, które cały czas prowadzą działalność. Jednocześnie ewentualne komplikacje dotyczą w zasadzie przedsiębiorców, którzy rejestrowali swoją działalność jeszcze w ewidencjach gminnych, tzw. EDG – przed powstaniem CEIDG – a nie osób, które rozpoczęły działalność po 1 lipca 2011 r. Problemu nie będą mieli także ci, którzy co prawda rejestrowali się jeszcze w EDG, ale po 2011 r. dokonywali jakiś zmian już we wpisie widniejącym w CEIDG. Poza tym przede wszystkim trzeba pamiętać, że wpis w CEIDG ma charakter deklaratoryjny (odzwierciedla rzeczywistość) a nie konstytutywny (nie kreuje jej samodzielnie). Zatem, to że przedsiębiorca zostanie (nawet) wykreślony z rejestru, nie oznacza że nie prowadzi w dalszym ciągu działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o PIT, czy ustawy o VAT. Dlatego nawet wykreślenie z CEIDG nie powoduje, że taki "wykreślony" przedsiębiorca formalnie nie prowadzi działalności gospodarczej na gruncie ustawy o PIT. Powinien on w dalszym ciągu na dotychczasowych zasadach rozliczać się z urzędem skarbowym i ZUS. Powyższe nie zmienia faktu, że należy zadbać o własny interes, więc jeśli ktoś ma wątpliwości czy podawał w CEIDG już swój PESEL, należy to zweryfikować.

Zrobić to można w bardzo prosty sposób, poprzez infolinię CEIDG (https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/…), albo zgłosić aktualizację danych poprzez ePUAP, czy przy użyciu kwalifikowanego podpisy elektronicznego.

Link do stanowiska Ministerstwa:
http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/wyjasnienie-w-sprawie-wykreslenia-wpisow-niezawier ajacych-numeru-pesel/

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1893 t.j.)

Lubiniecki Sołtyszewski
Kancelaria Radców Prawnych
Spółka partnerska

ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin

+48 91 48 46 800
+48 91 48 47 556
kancelaria@biuroradcow.pl
maria.rachwal@biuroradcow.pl

© 2017 Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska