ZAWSZE NA BIEŻĄCO

Ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie stosowania prawa medycznego.

ALERT – WEJŚCIE W ŻYCIE STANDARDU ORGANIZACYJNEGO OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD PACJENTAMI Z SARS – CoV-2

Data dodania: 09-10-20

Autor: radca prawny Maria Rachwał-Frankowska

W dniu dzisiejszym w życie weszło rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zarażonym wirusem SARS-CoV-2 – o którym pisałam w poprzednim poście.

Warto zwrócić uwagę, iż w porównaniu z projektem standardu, dokonano pewnej zmiany odnoszącej się do pacjentów, którzy nie są w stanie się samodzielnie przemieszczać lub których stan zdrowia to uzasadnia. Zmiana dotyczy uwagi podnoszonej przeze mnie w poprzednim punkcie, a mianowicie ustalenia tego, w jaki sposób wykonywane będą testy w kierunku koronawirusa. Zgodnie z obowiązującymi zapisami standardu, w przypadku takich pacjentów lekarz zleci pobranie materiału do wykonania testu przez zespół karetki wymazowej.

Jednocześnie dokonano zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego. Pierwsza ze zmian odnosi się do transportu pacjenta. Zgodnie z obecnym brzmieniem §3 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia, lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie lub chorobę zakaźną powodującą powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych danej osoby zleca transport sanitarny do wskazanego szpitala albo miejsca izolacji albo izolacji w warunkach domowych w przypadku pacjenta, który nie jest w stanie samodzielnie przemieszczać się lub  którego stan zdrowia to uzasadnia, albo przekazuje pacjentowi informację o konieczności nieprzemieszczania się środkami publicznego transportu zbiorowego. Przepis ten został więc skorelowany z brzmieniem standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentami z SARS-CoV-2.

Ponadto uchylono również ust. 2 w §3 ww. rozporządzenia, a więc ten kreujący konieczność stwierdzenia występowania wszystkich wymienionych w tym przepisie objawów COVID-19 w celu skierowania pacjenta na wykonanie testu w kierunku SARS-CoV-2 w trakcie teleporady.

Powiązane artykuły

W dniu 2.10.2020 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2.

Lubiniecki Sołtyszewski
Kancelaria Radców Prawnych
Spółka partnerska

ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin

+48 91 48 46 800
+48 91 48 47 556
kancelaria@biuroradcow.pl
maria.rachwal@biuroradcow.pl

© 2017 Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska